İGDAŞ ANADOLU DOĞALGAZ İŞİ

Kategori: Doğalgaz Boru Hattı İşleri
İşin Tanımı: Anadolu Yakası Dağınık St,Pe, Sh İnşaatı
İşveren: İgdaş A.Ş
İşin Tutarı: ₺7.140.082,99
Güncellenmiş Tutar-2021: ₺26.170.286,00
İşin Yeri: İstanbul - Anadolu
Başlangıç: 2012
Bitiş: 2013

Tamamlanan Projelerimiz