Doğalgaz Projeleri Kapsamında

  • Botaş,
  • İgdaş Boru Hatları İnşaatı yer almaktadır.

1978 Yılı Kuruluşlu olan DİLDAR, taahhüt sektöründe yurt içinde ve yurt dışında bir çok önemli projeyi referansları arasına almıştır.