Çevre Politikası

DİLDAR İnşaat yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere, kendiliğinden tabi olduğu şartlara uyarak altyapı, üstyapı inşaatları ve yapı elemanları üretiminde havanın, suyun ve toprağın kirlenmesinin önlenmesi için gerekli kaynaklarını kullanmaya özen gösterir. Planlama ve üretimde bilinçli personel kullanarak çevre değerlerinin korunmasına ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına, uygulanabilir şartları yerine getirerek sürekli gelişme ve ilerleme anlayışı içerisinde katkıda bulunur.

ISG Politikası

DİLDAR İnşaat yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyarak iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlemleri alır. Çalışanların kendi bireysel ISG sorumluluklarının farkında olmalarını, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin uygulanabilir şartlarını yerine getirerek sürekli iyileştirilmesini sağlar. 

DİLDAR yukarıda belirttiği koşulları sahip olduğu İSO 9001 ve İSO 14001 belgeleri ve OHSAS 18001 belgesi ile desteklemektedir.